Skip to content
Kodu ja pere kui roma keele ja kultuuri hoidjad

Kodu ja pere kui roma keele ja kultuuri hoidjad

Roma keelt ja kultuuri hoitakse ainult peresiseselt ja romade seas. Seetõttu on paljude perede jaoks kool oht oma keele ja…
Roma noored hariduses: teiste riikide kogemused

Roma noored hariduses: teiste riikide kogemused

Erinoorsootöö Soomes Soomes on üheks noorsootöö vormiks tugi noortele seal, kus noored on, nende enda loomulikus keskkonnas (saranselt mobiilse noorsootööga).Roma…
Roma laps koolis: kooli ja kodu ootused lapsele

Roma laps koolis: kooli ja kodu ootused lapsele

Roma kultuuri keskmes on perekond ja roma kogukond. Õpilase kodune kultuur ja reeglid võivad olulisel määral erineda kooli ja kaasõpilaste…
Koostöö lapsevanemaga ja info pakkumine

Koostöö lapsevanemaga ja info pakkumine

Kui kooli tuleb rändelaps, ei õpi Eesti koolis käima mitte vaid õpilane, vaid terve tema pere. Kui pere on hiljuti…
Kuidas leida hea kontakt roma perega?

Kuidas leida hea kontakt roma perega?

Kuidas perega hea kontakt leida? Kooli ja pere edukaks suhtluseks on oluline luua usaldav suhe ja leida viisid, kuidas perega…
Õpilassõbrad

Õpilassõbrad

Klassi kaasamine uue õpilase toetamisse on kasulik kõigile, seeaitab vähendada õpetaja koormust uue lapse toetamisel, sest see on suur töö;selles…
Kooli ja haridussüsteemi tutvustamine

Kooli ja haridussüsteemi tutvustamine

Koostöö lastevanematega ja vastastikune infovahetus võib olla otsustava tähtsusega selles, kuidas laps koolis hakkama saab. Teises riigis hariduse omandanud lapsevanemale…
Pagulaste tugiisik

Pagulaste tugiisik

Tugiisik Rahvusvahelise kaitse saajatel (pagulastel) on õigus kasutada tõlgi- ja tugiisikuteenust. Selleks, et tugiigikuteenuse kohta täpsemat infot saada, peab kool võtma…
Kaardistus Rootsis: Keel ja kogemused (I etapp)

Kaardistus Rootsis: Keel ja kogemused (I etapp)

Kõik rändelapsed, kes kooli tulevad, oskavad üht või mitut keelt ja saavad keele kaudu ka oma laiemaid teadmisi näidata ja…
Edukas kool

Edukas kool

Mis teeb rändetaustaga õpilaste õpetamise edukaks? Millised tingimused peavad selleks paigas olema selleks, et koolis saaksid hakkama nii lapsed, kelle…