Skip to content
Koostöö lapsevanemaga ja info pakkumine

Koostöö lapsevanemaga ja info pakkumine

Loe rohkem taustavestluse kohta. Kui kooli tuleb rändelaps, ei õpi Eesti koolis käima mitte vaid õpilane, vaid terve tema pere.…
Õpilassõbrad

Õpilassõbrad

Klassi kaasamine uue õpilase toetamisse on kasulik kõigile, seeaitab vähendada õpetaja koormust uue lapse toetamisel, sest see on suur töö;selles…
Kooli ja haridussüsteemi tutvustamine

Kooli ja haridussüsteemi tutvustamine

Koostöö lastevanematega ja vastastikune infovahetus võib olla otsustava tähtsusega selles, kuidas laps koolis hakkama saab. Teises riigis hariduse omandanud lapsevanemale…
Pagulaste tugiisik

Pagulaste tugiisik

Tugiisik Rahvusvahelise kaitse saajatel (pagulastel) on õigus kasutada tõlgi- ja tugiisikuteenust. Selleks, et tugiigikuteenuse kohta täpsemat infot saada, peab kool võtma…
Kaardistus Rootsis: Keel ja kogemused (I etapp)

Kaardistus Rootsis: Keel ja kogemused (I etapp)

Kõik rändelapsed, kes kooli tulevad, oskavad üht või mitut keelt ja saavad keele kaudu ka oma laiemaid teadmisi näidata ja…
Edukas kool

Edukas kool

Mis teeb rändetaustaga õpilaste õpetamise edukaks? Millised tingimused peavad selleks paigas olema selleks, et koolis saaksid hakkama nii lapsed, kelle…
Kultuurid

Kultuurid

Kultuur ja kultuurilised erinevused  Loe edasi Kohanemine uues kultuuris  Loe edasi Integratsioon – mis see on? Loe edasi Õpilaste kultuurilise…
Uussisserändajast õpilaste teadmiste kaardistamine Rootsis

Uussisserändajast õpilaste teadmiste kaardistamine Rootsis

Milleks kaardistada?Rootsis viivad koolid läbi uute õpilaste teadmiste esmase kaardistamise. Põhikoolis on see vastuvõtu kohustuslik osa, sest seda infot arvestatakse…
Vaatlusperiood

Vaatlusperiood

Mis on vaatlusperiood? Mitmetes Eesti koolides on uussisserändajate õpilaste paremaks toetamiseks paika pandud vaatlusperiood ehk jälgimisperiood.Sellel perioodil jälgitakse last tähelepanelikumalt…
Mitmekeelsus

Mitmekeelsus

Mitmekeelsed pered võivad olla väga erinevad. Võib juhtuda, et lapse mõlemad vanemad räägivad sama keelt, ent elavad riigis, kus ümberringi…