Skip to content

Roma noored hariduses: teiste riikide kogemused

Erinoorsootöö Soomes

Soomes on üheks noorsootöö vormiks tugi noortele seal, kus noored on, nende enda loomulikus keskkonnas (saranselt mobiilse noorsootööga).

Roma kogukonnaga tehtava töö elluviijateks on vastava ettevalmistuse saanud roma kogukonna liikmed, kes otsivad noored üles tänavatel, kaubanduskeskustes, rongijaamades jms.

Selleks, et noored oleksid positiivselt ühiskonda kaasatud, muutuksis iseseisvateks ja vastutustundlikeks täiskasvanuteks, aidatakse neil tulla nende suuremate probleemidega, pakutakse nõustamist. 

Töö eesmärgiks on aidata noortel leida usku endasse, tuvastada enda tugevaid külgi ja võimalusi, täiustada suhtlusoskusi, toetada haridustee jätkumist ja suhteid pere ning haridusasutustega.

Erinoorsootöö roma kogukonnaga on fokussseritud turvalise kogukonna loomisele ja vastastikusele toetamisele.

Lisaks koolitatakse noorsootöötajaid ja võimuesindajaid (nt politsei) selles, mis võib olla oluline silmas pidada töös roma kogukonna noortega. 

Loe rohkem siit (soome keeles)

Kultuurimediaatorid Lätis

Läti Kultuuriministeerium koos KOV-dega on püüdnud suurendada roma kogukondi just KOV tasandil.

Selleks on mitmetes KOV-des (Jelgava, Riga, Valmiera, Ventspils ja Viļaka) rakendatud mediaatoreid, kes püüavad toetada dialoogi roma perede ja avalike institutsioonide vahel (koolid, sotsiaalteenused, linnavalitsused).

Mediaatorid saavad vastava koolituse ja ka koolides, kus on palju roma lapsi, on roma kogukonnast pärit abiõpetajad. 

Üheks selliseks on Vanesa, kelle videos on juttu nii tema enda koolikogemusest kui ka mediaatori tegevusest (läti keeles, ingliskeelsete subtiitritega)

Läti Kultuuriministeeriumi sõnul on mediaatorid saanud positiivset tagasisidet: KOV ja roma perede vaheline suhtlus on paranenud ja mitmetele probleemidele sobivate lahenduste otsimine on muutunud lihtsamaks, samuti on mediaatorite käest olnud võimalik saada infot selle kohta, millised on suurimad vajadused roma kohukonnas. Mediaatorid on aidanud suurendada roma perede juurdepääsu munitsipaalteenustele, toetusprogrammidele ning see on vähendanud ka roma õpilaste väljalangemist koolidest. 

Rootsi kogemused

Uppsala omavalitsus on pikki aastaid töötanud roma kogukonnaga

Loe Uppsala kogemustest siin (rootsi keeles)