Skip to content
Kooli ja haridussüsteemi tutvustamine

Kooli ja haridussüsteemi tutvustamine

Koostöö lastevanematega ja vastastikune infovahetus võib olla otsustava tähtsusega selles, kuidas laps koolis hakkama saab. Teises riigis hariduse omandanud lapsevanemale…
Kohanemise etapid

Kohanemise etapid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kohanemine

Kohanemine

Kohanemine selle sõna laiemas tähenduses on harjumine uute keskkonnatingimustega, kooli kontekstis aga harjumine uute sotsiaalsete tingimustega. Kohanemine leiab aset iga…
Orientatsioonipäev

Orientatsioonipäev

Mis on orientatsioonipäev? Orientatsioonipäev või orientatsioonitund on hea võimalus tutvustada uussisserändajatest lastevanematele koolikeskkonda, kooli reegleid, koolipersonali ootusi, anda võimalus tutvuda…
Taustavestlus uue perega

Taustavestlus uue perega

Kui kooli tuleb mõne teise riigi koolis käinud laps või laps, kes alustab oma kooliteed Eestis, ent kelle vanemad ei…