Klassi ettevalmistus uue lapse tulekuks

Koostöö lapsevanemaga ja info pakkumine

Kohanemine

Keeleõpe: eesti keel teise keelena ja võõrkeeled

Metoodid, mis aitavad rändelapsel õppida

Mitmekeelse lapse keeleline areng

Kultuurierinevused ja kultuuriline mitmekesisus

Hindamine ja IÕK

Õpilassõber