Skip to content

Pagulaste tugiisik

Tugiisik 

Rahvusvahelise kaitse saajatel (pagulastel) on õigus kasutada tõlgi- ja tugiisikuteenust. Selleks, et tugiigikuteenuse kohta täpsemat infot saada, peab kool võtma ühendust pagulaste tugiteenuse pakkujaga (2021. aastal on see Eesti Pagulasabi, aga teenus on üle minemas Sotsiaalkindlustusametisse).

Tugiisiku töö sisu on ajas üsna palju muutunud, seega, isegi kui oled eelnevalt pagulaste tugiisikutega koostööd teinud, uuri kindlasti enne välja, milline on tugiisiku roll (võid ka paluda tugiisikul seletada, mida ta täpselt teeb või ei tee). See aitab vältida olukordi, kus nt koolitöötaja arvab, et mingi tegevus on tugiisiku teha, aga tegelikult ei kuulu see tugiisiku tööülesannete hulka – ning vältida selliste olukordadega kaasnevat pettumust,

Pea meeles, et tugiisik on vaid abiks

Mõnikord juhtub, et kool hakkab suhtlema tugiisikuga rohkem, kui pagulaspere endaga. Seda on kirjeldanud intervjuudes nii rahvusvahelise kaitse saanud isikud ise kui ka nendega tegelevad organisatsioonid. Seda peaks kindlasti proovima vältida, sest tugiisikul ei saa ühelgi juhul olla rolli hoolitseda ja vastutada lapse hariduse eest. Lisaks tunneb pere end sel juhul üsna kiiresti infoväljast väljajäetuna – pikemas plaanis võib see võtta ära vastutuse laste käekäigu eest.  Samamoodi võib juhtuda, et hakatakse suhtlema tõlgiga rohkem kui pere endaga.

Seetõttu kopeeri alati sõnumitesse, mis liiguvad kooli ja pere vahel, lisaks tugiisikule (või tõlgile) ka pere ise. Sel moel saab tugiisik (iseäranis algusesperioodil)  võimaluse olukorra arengutel silma peal hoida, samas ei jää pere infosulgu. Info võiks kirja panna eesti keeles ja võimalikult lihtsas keeles, et pere tunneks, et kirjavahetus kooliga ei ole midagi üle mõistuse keerulist, et aja jooksul on võimalik ise kirja lugemisega hakkama saada.