Selle lehe looja ja haldaja on Tartu Rahvusvaheline Maja / International House Tartu. Meie peamiste tegevussuundade hulka kuulub toetada uusisserändajaid Lõuna-Eestis ja uussisserändajatega töötavaid inimesi üle Eesti.

Mida me pakume

Uussisserändajatega töötavatel praktikutel – nt haridustöötajatel, noorsootöötajatel, KOV töötjatel – pakume võimalust saada teadmisi sisserändajate päritolukultuuride kohta, otsida koos samast kultuurist pärit inimestega lahendust probleemidele või võimalust saada abi sisserändaja kohanemise toetamisel.

Sellelt lehelt leida erinevaid materjale selle kohta, kuidas toetada avatud ja kõigi õpilaste kuuluvustunnet toetava klassiruumi loomist, kuidas aidata rändetaustaga õpilasel paremini tunnis hakkama saada ja erinevate riikide ja praktikute kogemusi.  

Tartu Rahvusvaheline maja pakub ka koolitusi, töötubasid ja konsultatsioone uussisserändajate hariduse, samuti üldisemalt rände- ja kultuuriteemadel kõikidele huvitatud osapooltele (nt uued töötajad, lapsevanemad) eesti ja inglise keeles, teistes keeltes kokkuleppel vastavalt meie võimalustele.

Meid võib kutsuda ka kooli või noortekesusesse rääkima või seminare, mänge või töötubasid läbi viima.

Võib ka uurida, kas meie kaudu on võimalik leida kindlast piirkonnast kedagi kooli külla.

Huvi korral võta ühendust!

Miks?

Eestisse tuleb iga aastaga teistest riikidest aina rohkem inimesi.  Mõned nendest lastega – ja need lapsed lähevad kooli. Meil on ka suurenev arv tagasipöördujaid – inimesi, kes on elanud mõned aastad mujal ja siis kolivad tagasi Eestisse. Lisaks on meil palju muu kodukeelega kohalikke lapsi. Ühiskond on muutumas kirjumaks ja kõigile on parem, kui haridussüsteem saab sellega hästi hakkama.

Seepärast vajame senisest rohkem uusi professionaalseid oskusi, aga ka oskust seada ennast teiste olukorda, kuna see võimaldab meil vähendada konfliktideni viivaid valestimõistmisi ja vastandumisi.

Me tahame, et Eesti kool oleks äge, nii rändetaustaga lastele ja lastevanematele, kui ka nende õpetajatele ja teistele haridustöötajatele!