Skip to content

Vaatlusperiood

Mis on vaatlusperiood?

Mitmetes Eesti koolides on uussisserändajate õpilaste paremaks toetamiseks paika pandud vaatlusperiood ehk jälgimisperiood.

Sellel perioodil jälgitakse last tähelepanelikumalt ja sellesse protsessi on kaasatud kõik lapsega tegelevad inimesed (mitte ainult õpetajad, aga ka nt valvur või söögitädi).

Märgata püütakse nii seda, kuidas lapsel õppimine edeneb, aga ka tema meeleolu, sotsiaalset hakkamasaamist jms. Kõik lapsega töötavad õpetajad suhtlevad omavahel, samuti teevad koostööd perega ja sel perioodil toimub tihe suhtlus vanematega.

Vanematega suhtlemise viis on eelnevalt kokku lepitud – nt e-kirjad, iganädalane kohtumine, kontakt klassijuhataja kaudu vm. Otsused ja kokkulepped on sel perioodil kirjalikult sõnastatud ning vanematega jagatud.

Vaatlusperioodi kohta ütleme vanematele alati, et nii on, et 4 nädalat vaatleme. Sel ajal suhtleme teiega tihedalt, teinekord vaat et iga päev.

Sellel ajal me kõik ise ka teame, et peame tihedalt koostööd tegema ja märkama, mitte ainult seda, kuidas laps protsente arvutab, vaid kuidas ta teistega läbi saab, kuidas tal on distsipliin, kas tal on mingid terviseasjad, kas ta on kurb vms – kindlasti mitte ainult akadeemiliselt! Küsime ka söögitädi käest, kuidas sõi, eriti algklassis!

Sel perioodil suhtleme tihedalt vanematega, eelnevalt lepime kokku – kuidas. Mõnikord nii, et iga päev, kui tullakse järgi, siis õpetaja räägib, või helistame, kirjutame vms. Pärast vestlust saadame alati ka e-maili, kuhu paneme kirja kokkulepped ja otsused.

Kristi Aria, Tartu Rahvusvaheline Kool

Milleks vaatlusperiood?

Vaatlusperiood on koolisisene kokkulepe, mis annab selge raamistiku nii koolipersonalile, kui ka vanematele, aidates kohanemisprotsessile süsteemsemalt läheneda. Kuigi vaatlusperiood toob kaasa lisatööd, aitab see õpilasel võimalikult kiiresti ja maksimaalselt efektiivselt koolisüsteemi siseneda. Vaatlus periood toetab nii õpilast kui ka õpetajaid, vähendades lõppkokkuvõttes üldist töömahtu ja aidates ennetada probleeme.